Publicerad 2009-10-11

J. N. Sandbloms stipendium

Stipendiet kan sökas av svensk tandläkare som bidrag till studieresa till officiellt erkänt universitet i USA.

Hovtandläkare J.N. Sandblom
Hovtandläkare J.N. Sandblom

Stipendiet kan sökas av svensk tandläkare som bidrag till studieresa till officiellt erkänt universitet i USA för odontologiskt forskningsprojekt eller specialstudier i odontologiska ämnen under minst sex månader. Stipendiaten inbjudes efter vistelsen till ADSS för att muntligt redogöra för studierna. Stipendiets storlek år 2010 var 150 000 kronor.
    
J. N. Sandbloms fond instiftades den 6 juni 1941 genom en gåva från ADSS och genom personliga donationer från enskilda medlemmar av föreningen för att hedra hovtandläkare John Nicholaus Sandblom för hans stora insatser för odontologin i Sverige och Norge.
    
Sandbloms stipendium kommer att utdelas nästa gång 2018 men kan sökas redan nu.
    
Ansökan till Sandbloms stipendium 2019
Hämta doc