Publicerad 2009-10-12

ADSS forskningsstipendium

Stipendiet, som utdelas årligen, kan sökas av personer som forskar eller undervisar inom odontologi för deltagande vid internationella vetenskapliga kongresser.

Tandläkare Iwan Lamby
Tandläkare Iwan Lamby

Stipendiet, som utdelas årligen, kan sökas av personer som forskar eller undervisar inom odontologi för deltagande vid internationella vetenskapliga kongresser. Stipendiesumman ersätter faktiska kostnader för stipendiaternas kongressdeltagande. Stipendiaterna inbjudes efter hemkomsten till ADSS för att avge en muntlig forskningsrapport.
    
ADSS fond för främjande av vetenskaplig undervisning och forskning inom odontologin, som förkortas ADSS forskningsfond, tillkom genom en donation av tandläkare Nils Iwan Lamby som var en av instiftarna av ADSS.
    
Ansökan till ADSS forskningsstipendium 2018
Hämta doc