Publicerad 2016-03-09

Årsmöte 2016

Den 12 oktober 2016 höll ADSS årsmöte i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan.

ADSS träffades för sitt årsmöte 2016.
    
Kvällens föreläsare, Robert Nedelcu – tillika nyinvald medlem – gjorde en intressant exposé över den forskning han bedriver om digital avtryckstagning. Helt klart är detta framtiden, men det finns mycket att tänka på och de olika systemen på marknaden är olika med sina för- och nackdelar.