Publicerad 2016-03-09

Årsmöte 2017

Den 25 oktober 2017 höll ADSS årsmöte i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan.

ADSS träffades för sitt årsmöte 2017.
    
Styrelsen och stipendienämnden omvaldes. Kvällens föreläsare – övertandläkare, tandvårdschef och protetikspecialist Per Tidehag berättade om digitalt förändringsarbete i Västerbotten under rubriken "Resan mot världens smartaste tandklinik". Mycket intressant och uppskattat.