Artiklar

ADSS träffades för sitt årsmöte 2019. Styrelsen och stipendienämnden omvaldes. Närvarande ledamöter inkl. hedersledamot Johan Björnstjerna fick efter årsmötesförhandlingarna lyssna till den nyvalde ledamoten Mats Burendahl. Ämnet för föreläsningen var en "Kort historik om Swedish Academy of Cosmetic Dentistry". Efter mötet samlades ledamöterna i Gustavianska matsalen för sedvanlig och…

Fortsätt läsa →

ADSS

Copyright © 2020