Artiklar

Till ny President valdes Malin Ernberg och till ny ledamot i styrelsen, tillika ordförande i stipendienämnden, valdes Agneta Karsten.  Maria Andersson valdes till ledamot av stipendienämnden. Johanna Svedenlöf, Malin Collin, Gunilla Pousette Lundgren, Nelly Romani Westman och Massoud Shakib Pour beviljades stipendium från ADSS forskningsfond, grattis! ADSS sekreterare Gunnar Håwi rapporterade…

Fortsätt läsa →

Stipendienämndens ordförande Malin Ernberg meddelade att ADSS forskningsstipendium och Sandbloms stipendium kommer att kunna sökas våren 2023. ADSS sekreterare Gunnar Håwi meddelade att årets Sverkerpris kommer att delas ut i samband med Riksstämman i Göteborg den 16 november. Sverkerdagen kommer att äga rum i Stockholm den 17 februari 2023. Mötet avslutades med att den nyinvalde ledamoten…

Fortsätt läsa →

Stipendienämndens ordförande Malin Ernberg informerade om sista ansökningsdatum för ADSS forskningsstipendium samt JN Sandbloms stipendium som under 2022 förhoppningsvis kommer att kunna delas föutsatt att Coronapandemin släpper sitt tag och tillåter normaliserade resor och kongresser. Sekreteraren rapporterade att Sverkerkommittén kommer att dela ut Sverkerpriset i samband med årets Riksstämma…

Fortsätt läsa →

ADSS

Copyright © 2023