Årsmöte 2019

Årsmöte 2019

Den 23 oktober 2019 höll ADSS årsmöte i Sällskapets lokaler på Arsenalsgatan.

ADSS träffades för sitt årsmöte 2019.

Styrelsen och stipendienämnden omvaldes. Närvarande ledamöter inkl. hedersledamot Johan Björnstjerna fick efter årsmötesförhandlingarna lyssna till den nyvalde ledamoten Mats Burendahl. Ämnet för föreläsningen var en "Kort historik om Swedish Academy of Cosmetic Dentistry". Efter mötet samlades ledamöterna i Gustavianska matsalen för sedvanlig och traditionell måltid.

ADSS

Copyright © 2020