Höstmöte 2021

Höstmöte 2021

ADSS höstmöte 2021 ägde rum den 20 oktober 2021.

Stipendienämndens ordförande Malin Ernberg informerade om sista ansökningsdatum för ADSS forskningsstipendium samt JN Sandbloms stipendium som under 2022 förhoppningsvis kommer att kunna delas föutsatt att Coronapandemin släpper sitt tag och tillåter normaliserade resor och kongresser.

Sekreteraren rapporterade att Sverkerkommittén kommer att dela ut Sverkerpriset i samband med årets Riksstämma, fredagen den 19 november. I samband med detta blir det också en föreläsning av två ortodontister från Danderyds tandreglering.

ADSS kommer att hålla sitt årsmöte den 6 april 2022 då John Sandblom, sonson till J.N. Sandblom, planerar att hålla ett föredrag om sin berömde farfar.

Mötet avslutades med att den nyinvalda ledamoten Maria Anderson, specialist i barntandvård, berättade ett projekt för att förebygga karies hos barn.

ADSS

Copyright © 2022