Höstmöte 2022

Höstmöte 2022

ADSS höll sitt höstmöte på Sällskapet den 19 oktober 2022.

Stipendienämndens ordförande Malin Ernberg meddelade att ADSS forskningsstipendium och Sandbloms stipendium kommer att kunna sökas våren 2023.

ADSS sekreterare Gunnar Håwi meddelade att årets Sverkerpris kommer att delas ut i samband med Riksstämman i Göteborg den 16 november. Sverkerdagen kommer att äga rum i Stockholm den 17 februari 2023.

Mötet avslutades med att den nyinvalde ledamoten Andreas Cederlund höll ett föredrag med titeln ”Kunskapsstyrning i tandvården – om att ta forskningen till kliniken”.

ADSS årsmöte kommer att hållas den 19 april 2023. I samband med årsmötet kommer mottagaren av Sandbloms stipendium, Mahta Hazaveh, att berätta om sin forskning och sitt arbete i USA.

ADSS

Copyright © 2023