Stipendieansökningar 2022

Stipendieansökningar 2022

ADSS forskningsstipendium och JN Sandbloms stipendium

ADSS forskningsstipendium kan sökas av personer som forskar eller undervisar inom odontologi i Sverige för deltagande i vetenskapliga kongresser under det kalenderår som ansökan avser. Stipendiet delas ut årligen. ADSS stipendienämnd har som alla andra arbetat i skuggan av Corona-pandemin och har av den anledningen inte kunnat dela ut några stipendier under 2020 och 2021. Inför 2022 hoppas vi på en återgång till normala förhållanden vilket inkluderar kongresser och resor till dem.

Sista ansökningsdag för ADSS forskningsstipendium är den 31 mars 2022 och för JN Sandbloms stipendium den 31 mars 2022.

Any person with a Swedish dental degree who does research or teach within the dental profession in Sweden can apply for the ADSS research grant for participation in scientific conferences. The conference should take place during the calendar year to which the application relates. The scholarship is awarded annually but due to the Corona pandemic, ADSS has not been able to award any scholarships for 2020 or 2021.

Sandbloms stipendium kan sökas av tandläkare med svensk legitimation som bör vara medlem av Svenska Tandläkare-Sällskapet. Stipendiet kan användas som bidrag för forskare verksamma vid odontologisk institution i Sverige eller för att finansiera studieresa till officiellt erkänt universitet i USA. Forskningsrelaterade kostnader för samarbetsprojekt med forskare i USA premieras.

Ansökan till ADSS forskningsstipendium (Application ADSS research stipend)

Ansökan till Sandbloms stipendium

ADSS

Copyright © 2022