Stipendieansökningar 2023

Stipendieansökningar 2023

ADSS forskningsstipendium och JN Sandbloms stipendium

ADSS forskningsstipendium kan sökas av personer som forskar eller undervisar inom odontologi i Sverige för deltagande i internationella vetenskapliga kongresser under det kalenderår som ansökan avser. Stipendiet delas ut årligen.

Anyone who conducts dental research or teach within the dental profession in Sweden can apply for the ADSS research grant for participating in international scientific congresses. The conference should take place during the calendar year to which the application relates. The stipend is awarded annually.

Sandbloms stipendium kan sökas av tandläkare med svensk legitimation som bör vara medlem av Svenska Tandläkare-Sällskapet. Stipendiet kan användas för att finansiera studieresa (t. ex. postdoc) under minst 6 månader till officiellt erkänt universitet i USA.

Anyone who is certified to practice dentistry in Sweden can apply for The Sandblom Grant. It is prefered that the applicant is a member of the Swedish Dental Association. The grant can be used to finance an academic visit (e.g. post doc) for at least 6 months to an officially acknowledged university in the United States.

Sista ansökningsdag för ADSS forskningsstipendium är den 28 februari 2023 och för JN Sandbloms stipendium den 31 mars 2023. Skicka din ansökan till malin.ernberg@ki.se

Ansökan till ADSS forskningsstipendium (Application ADSS research stipend)

Ansökan till Sandbloms stipendium

ADSS

Copyright © 2023