Vårmöte 2023

Vårmöte 2023

ADSS höll sitt vårmöte på Sällskapet den 19 april 2023.

Till ny President valdes Malin Ernberg och till ny ledamot i styrelsen, tillika ordförande i stipendienämnden, valdes Agneta Karsten.  Maria Andersson valdes till ledamot av stipendienämnden.

Johanna Svedenlöf, Malin Collin, Gunilla Pousette Lundgren, Nelly Romani Westman och Massoud Shakib Pour beviljades stipendium från ADSS forskningsfond, grattis!

ADSS sekreterare Gunnar Håwi rapporterade från Sverkerdagen 17 februari.

Mötet avslutades med att den tidigare Sandbloms stipendiaten Mahta Hazaveh höll ett föredrag med titeln ”Min väg till Övertandläkare i Nordamerika”.

ADSS

Copyright © 2023